Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slávnostná akadémia seniorov 17.10.2014

 Slávnostná akadémia seniorov 

v rámci mesiaca Úcty k starším.
 
I keď nám už striebro zdobí hlavy a stisk ruky je len jemným dotykom,
i keď padáme od únavy a myšlienka sa čoraz ťažšie vyjadruje jazykom,
vnímame jeseň, krásnu, vyfarbenú, akoby maliar sa so štetcom poihral...
Aj keď povinnosť tú našu, každodennú, akoby čas do temného plášťa zaodial...
Už skončili sa slnečné dni, hravé, dnes už vietor privial pestrú jeseň,
ale do vrkočov svojich mokrých vplieta stále krásnu, clivú pieseň.
Mnohým už striebro zdobí hlavy, ale srdce stále túžbou búši
a náš pohľad blízkym vraví, že čaká lásku, nehu a pokoj v duši...(M. Hríbová)
 
Slovami básne autorka vyjadruje pocit, ktorý v nej vyvolala „Slávnostná akadémia seniorov“, ktorú pripravila  Okresná  organizácia  JDS  Martin  dňa  17.10  2014 ,v priestoroch zasadacej miestnosti MsÚ,   v  rámci   mesiaca  „Úcty  k  starším“, pre potešenie  a  povzbudenie  seniorov  do  ďalších  dní  života. 
Stretnutia  sa  zúčastnili:  predseda  Krajskej  organizácie  JDS  p.  Dr.  Kotian,  prednosta 
Okresného úradu Ing. Ličko, viceprimátor mesta Martin Ing. Lilge, predseda ObV SZPB p. Imrich  Repka  a  starostovia  obcí,  v  ktorých  pracujú  základné  organizácie  JDS  a  ďalší  hostia,  ktorí  podporujú  Jednotu  dôchodcov  na  Slovensku  a  spolupracujú  s  Okresnou  organizáciou  JDS  v Martine.
Predseda  Okresnej    organizácie  JDS  v  Martine,  Ing.  Pazdziurko  poďakoval  primátorovi  a  viceprimátorovi mesta Martin,  primátorovi mesta  Vrútky,  starostom a  starostkám  obcí,   za  pomoc  pri  práci  so  seniormi.  Tiež  poinformoval  o  živote  seniorov  v  základných  organizáciách,  vyzdvihol  aktivity  spevákov  i  športovcov,  ktorí  na  Slovensku,  ale  i  v  zahraniční  úspešne  reprezentovali  Turiec.  Poďakoval  za  aktívnu  spoluprácu  prednostovi  Okr. úradu v Martine. 
V  okrese  Martin  v  Jednote  dôchodcov  je  1613  seniorov  združených  v  24  ZO  JDS.  Dobrovoľnú činnosť aktívnych členov, ktorí pracujú v prospech starších občanov, za ich nezištnú prácu  na  tomto  úseku  a  taktiež  pomoc  primátora  i  viceprimátora  mesta  Martin  a  starostov,  ktorí  pomáhajú  ZO  JDS,  ohodnotila  Krajská  organizácia  i  Okresná  organizácia  JDS  a  svoje  poďakovanie vyjadrila udelením vyznamenaní II. a III. stupňa, Ďakovnými a Pamätnými listami,  ktoré pri tejto príležitosti odovzdala. 
V  kultúrnom  programe  svojím  vystúpením  potešili  prítomných   deti  z  Materskej  školy 
 na  ul  Hviezdoslavovej,  žiaci  zo  ZŠ  ul.  Jahodnícka   a  ZUŠ  Vrútky,  ktorí  pozdravili  seniorov  básňami,  spevom  i  tancom.  Spevom  a  hrou  na  harmonike  roztlieskal   všetkých  p.  Kubačka  s  so  svojím  vnukom,  zo  Žaškova,  ale  aj  spevácka  skupina  Severanka, zo ZO Martin Sever.
Poďakovanie a príjemné prežitie tohto dopoludnia nežným spôsobom zjemnilo dni nášho života.
 
Autor  : Magdaléna Hríbová, tajomníčka OO JDS Martin
Foto  : Ctibor Pročka