Jdi na obsah Jdi na menu
 


Športové a kultúrne aktivity OO JDS Martin, jún 2013

 Športové a kultúrne aktivity OO JDS Martin.

 

     Tohto roku sa 8. Júna opäť zišli seniori OO JDS Martin v Dražkovciach, aby si zmerali svoje sily v športovom zápolení. Zišlo sa ich neúrekom až  220. Výsledky v jednotlivých vekových kategóriách a v disciplínach na prvých troch miestach sú uvedené vo Výsledkovej listine OŠH 8.6.2013. Disciplíny v behu, kde počet súťažiacich bol pomerne nižší, lebo „STOP BEHU“ zavelili kľby. Všetkým úspešným športovcom na prvých troch miestach, predseda Okresnej organizácie Ing. Miroslav Pazdziurko odovzdal diplomy. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia Krajských športových hier seniorov v Kysuckom Novom Meste. Za uskutočnenie Športových hier patrí veľké poďakovanie starostke Dražkoviec pani Šalagovej, primátorovi mesta Martin Andrejovi Hrnčiarovi za sponzorstvo a samozrejme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zabezpečenia hier.

 

      Jarná aktivita seniorov okresu Martin vyvrcholila 29. Júna v Sučanoch, kde v záhrade Denného centra (Klubu dôchodcov) sa seniori zišli na IX. Ročníku Dní Milana Hodžu, pozostávajúci z Literárnych súťaží žiakov základných a stredných škôl, Vedeckej konferencie o osobnostiach slovenskej politiky a Slávnostných služieb božích v evanjelickom kostole. Súčasťou osláv bol aj IX. Ročník PREHLIADKY SÚBOROV SENIOROV TURCA, na ktorom sa zúčastnili okrem  seniorov aj zástupcovia Agrárnej Strany Vidieka, ako hlavný sponzor podujatia. Dlegácia zúčastnených v rámci pietneho aktu, položila k hrobu Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine veniec. V rámci prehliadky vystúpili súbory : Sučianka, Priekopčanka, Turčianka, Severanka, Vrútočanka, Seniori spod Lysca, Turianka, LÚČ, Tanečná skupina COUNTRI,  Spevácke DUO a Bohuslav Figura. Po občerstvení chutným guľášom a pivom sa prítomní zabavili pri hudbe do neskorých popoludňajších hodín. Všetkým organizátorom a sponzorom tohto vydareného podujatia patrí poďakovanie a to najmä, Obecnému úradu v Sučanoch, Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sučanoch a Agrárnej Strane Vidieka na Slovensku.

 

Autori : Magda Hríbová, Ján Šteuček

Foto : Ján Šteuček, Tibor Pročka